ვახუშტი კოტეტიშვილი, იორგ შონერი - „საქართველო და კავკასია“ - Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG

ოთარ ჭილაძე - „აველუმი“ - MSB Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft GmbH

სულხან-საბა ორბელიანი - „სიბრძნე სიცრუისა“ - Edition Orient

თუთუ კილაძე, გაგა ნახუცრიშვილი - „სევდა. ზღვა.“ - Ciconia Ciconia

ამირან სვიმონიშვილი - „სამკვიდრო“ - Pop Verlag

ნიკა ჯორჯანელი - პოეზიის კრებული - Pop Verlag

ზვიად რატიანი - პოეზიის კრებული „რექვიემი ცოცხლებისათვის“ - Klak Verlag

მიხეილ ჯავახიშვილი - „ჯაყოს ხიზნები“ - Arco Verlag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEORGISCHES  KULTURZENTRUM  BERLIN       |       10623   BERLIN        |        TEL :   + 49  (0) 30  250  19 415        |         info@kulturgeorgien.com        |       www.kulturgeorgien.com     |       Eka  Sharashidze       |      Nino  Gelashvili